STUDIUL ARTELOR ȘI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 3 (40), 2021

STUDIUL ARTELOR ȘI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 3 (40), 2021

REVISTA
Nr. 3 (40), 2021
Cuprins
„EU AM RĂMAS UN ROMÂN LA PARIS…” (MARCEL MIHALOVICI: DESCHIDERE SPRE UNIVERSALITATE)
ARTICOL

Creația lui Marcel Mihalovici, unul dintre cei mai recunoscuți compozitori români stabiliți la Paris, elucidează paradigma evolutivă a școlii componistice românești din prima jumătate a secolului XX, marcată de tendința de apropiere către fenomenul muzical universal european prin asimilarea influențelor stilistice ale romantismului, în special, ale romantismului enescian. Apreciat de contemporani celebri, ca M. Ravel, V. d’Indy, F. Poulenc etc., onorat cu premii și distincții internaționale, titlurile de membru corespondent al Institut de France și al Académie des Beaux-Arts, M. Mihalovici a elaborat un stil muzical de factură universală, care denotă o simbioză stilistică miraculoasă între reflecții ale romantismului, unele influenţe ale folclorului românesc, precum și anumite implicări ale tehnicilor contemporane, limbajul muzical sporadic alunecând spre serialism.
Cuvinte-cheie: folclor românesc, influențe romantice, romantism enescian, programatism, universalitate, serialism

The work of Marcel Mihalovici, one of the most renowned Romanian composers settled in Paris, elucidates the evolutional paradigm of the Romanian Composition School in the first half of the 20th century, marked by the tendency towards getting close to the European universal musical phenomenon by assimilating stylistic influences of Romanticism, especially, of the Enescu Romanticism. Appreciated by his famous contemporaries, such as M.Ravel, V.d’Indy, F. Poulenc etc., honored with a lot of awards and international distincions, elected Corresponding Member of Institut de France andAcadémie des Beaux-Arts of Paris, Marcel Mihalovici created a musical style of universal nature, which denotes a miraculous stylistic symbiosis between the reflections of Romanticism, some influences of Romanian folklore, as well as certain implications of contemporary techniques, sporadic musical language drifting towards serialism.
Keywords: Romanian folk music, Romantic influences, Enescu Romanticism, programmatism, universality, serialism