STUDIUL ARTELOR ȘI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 3 (40), 2021

STUDIUL ARTELOR ȘI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 3 (40), 2021

REVISTA
Nr. 3 (40), 2021
Cuprins
ÎMBINAREA PROCEDEELOR MELODICE, PERCUSIVE ȘI DE ACOMPANIAMENT LA CONTRABASUL DE JAZZ
ARTICOL

Articolul ce urmează este dedicat îmbinării procedeelor diferite în cadrul interpretării la contrabas în muzica de jazz, oferind, totodată, cât mai multe informații și resurse posibile pentru dezvoltarea și studierea ulterioară a diferitor stiluri și procedee melodice, percusive și de acompaniament la contrabasul de jazz. Anume – se propun spre examinare diferite procedee cu caracter percusiv la contrabas și variantele notografice ale acestora. Problematica dată se examinează în premieră în știința muzicală națională.
Cuvinte-cheie: contrabas, double bass, jazz bass slap, muted notes, drumming bass, basul percusiv

The present article is dedicated to the combination of different methods of interpretation on the double bass in jazz music, while providing as much information and resources as possible for the further development and study of different melodic, percussive and accompaniment styles of the jazz double bass. Namely, it is proposed to examine different percussion techniques on the double bass and their notation versions . This problem is examined for the first time in the national music science.
Keywords: upright bass, double bass, jazz bass slap, muted notes, drumming bass, percussive bass