STUDIUL ARTELOR ȘI CULTUROLOGIE: teorie, istorie, practică – Nr. 1 (42), 2022

STUDIUL ARTELOR ȘI CULTUROLOGIE: teorie, istorie, practică – Nr. 1 (42), 2022

REVISTA
Nr. 1 (42), 2022
Cuprins
INSTRUMENTE CU COARDE CIUPITE ÎN EPOCA RENAŞTERII: REPERE ISTORICE
ARTICOL

DOI: https://doi.org/10.55383/amtap.2022.1.03

În centrul atenţiei autorului se află instrumentele cu coarde ciupite din epoca renascentistă. Scopul articolului constă în trecerea în revistă a dezvoltării acestor instrumente prin influenţa reciprocă a diferitor tipuri, construcţii şi forme, precum lăuta, vihuela, chitara cu 4 şi 5 coarde. Autorul aduce argumente şi fapte istorice privind dezvoltarea constructivă a acestor instrumente, completarea repertoriului, apariţia manualelor şi culegerilor de piese de diverse genuri, care duc la aplicarea în practica componistică şi interpretativă a chitarei, în sensul modern al cuvântului.
Cuvinte-cheie: lăută, vihuelă, chitară spaniolă, Francesco Canova da Milano, Miguel de Fuenllana

In the center of the author’s attention are the plucked string instruments from the Renaissance era. The purpose of the article is to review the development of these instruments through the mutual influence of different types, construction and shapes, such as the lute, viola, 4- and 5-string guitar. The author brings arguments and historical facts on the constructive development of these instruments, completing the repertoire, the appearance of textbooks and collections of pieces of various genres, which lead to the application in the composition and interpretation practice of the guitar in the contemporary sense of the word.
Keywords: lute, vihuela, Spanish guitar, Francesco Canova da Milano, Miguel de Fuenllana