STUDIUL ARTELOR ȘI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 1 (44), 2023

STUDIUL ARTELOR ȘI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 1 (44), 2023

REVISTA
Nr. 1 (44), 2023
Cuprins
ȘASE MINIATURI PENTRU VIOARĂ ȘI PIAN DE ALEXANDR MULEAR: REPERE ANALITICE
ARTICOL

DOI https://doi.org/10.55383/amtap.2023.1.03

Alexandr Mulear este unul dintre notabilii reprezentanți ai culturii muzicale autohtone. A activat prodigios de-a lungul anilor în domeniul creației muzicale, lăsând moștenire un portofoliu care abundă în opusuri originale, contribuind substanțial la îmbogățirea repertoriului interpretativ. Genurile abordate de către compozitor sunt diverse și se extind asupra unui areal componistic vast. Cu toate acestea, de o pondere majoră se evidențiază lucrările instrumentale cu forme ciclice. Șase miniaturi pentru vioară și pian este una dintre creațiile care marchează etapa de manifestare a interesului maestrului față de experimentul componistic. În articolul de față propunem unele instrumente de decodificare a formei, limbajului, aspectelor componistice, receptării și valorificării muzicii lui A. Mulear prin prisma lucrării analizate.
Cuvinte-cheie: A. Mulear, miniaturi, vioară, analiză, limbaj muzical, mod

Alexandr Mulear – one of the prominent and profoundly original personalities of the local music culture, has been prodigiously active over the years in the field of musical creation, leaving a portfolio that abounds in notable works, substantially contributing to the enrichment of the interpretive repertoire. The genres approached by the composer are diverse and extend over a vast compositional area. However, a major proportion of the highlighted works are instrumental works with cyclical forms. Six Miniatures for Violin and Piano is one of the works that marks the stage of the master’s interest in compositional experimentation. In this article, we propose some keys for decoding the form, language, compositional aspects, reception and valorization of A. Mulear’s music through the prism of the analyzed work.
Keywords: A. Mulear, miniatures, violin, analysis, musical language, mod