STUDIUL ARTELOR ȘI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 1 (44), 2023

STUDIUL ARTELOR ȘI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 1 (44), 2023

REVISTA
Nr. 1 (44), 2023
Cuprins
OPERA LUI ION CREANGĂ ÎN VIZIUNEA REGIZORULUI ION POPESCU-GOPO
ARTICOL

DOI https://doi.org/10.55383/amtap.2023.1.09

Regizorul român Ion Popescu-Gopo (1923-1989) a rămas în istoria cinematografiei mondiale drept creatorul Omulețului cu floare în desen animat, devenit brandul său în domeniul animației. Dar creația sa este suficient de bogată și includenu doar pelicule animate, ci și filme de ficțiune. Este unicul regizor care în anii ‘60-’80 a îndrăznit/a cutezat să interpreteze poveștile clasicului literaturii noastre Ion Creangă, începând cu Povestea lui Harap Alb (De-aș fi… Harap Alb, 1965), Povestea porcului (Povestea dragostei, 1976), Fata babei și fata moșneagului (Maria, Mirabela, 1982), Punguța cu doi bani (Rămășagul, 1984).
Regizorul recitește poveștile scriitorului dintr-o perspectivă cinematografică modernă, experimentând nu doar cu mesajul ideatic, ci și cu tehnicile de realizare, combinând jocul actorilor cu imaginile animate (Maria, Mirabela sau Rămășagul).
Cuvinte-cheie: Ion Creangă, Ion Popescu-Gopo, regizor, film, film de animație, interpretare

The Romanian director Ion Popescu-Gopo (1923-1989) remained in the history of world cinema as the creator of the Little Man, which became his brand in the field of animation. But his creation is rich enough, including not only animated films, but also fiction films. He is the only director, who in the years ‘60-’80 dared to interpret the stories of the classic of our literature Ion Creangă, starting with The Story of Harap Alb (The White Moor, 1965), The Story of the Pig (The Story of Love, 1976), The Old Man’s Daughter and the Old Woman’s Daughterl (Maria, Mirabela, 1982),The Bag with Two Coins (The Wager, 1984).
The director re-reads the writer’s stories from a modern cinematic perspective, experimenting not only with the ideational message, but also with the production techniques, combining the actors’ play with animated images (Maria, Mirabela or The Wager).
Keywords: Ion Creangă, Ion Popescu-Gopo, director, film, animated film, interpretation