Authors

Moraru Emilia

Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice
Conferenţiar universitar, doctor în studiul artelor
str. A.Mateevici 111, Chisinau, MD 2009, Republica Moldova
Anticamera: (+37322) 24-02-13
Fax: (+37322) 23-82-14