Olărescu Dumitru

Institutul Patrimoniului Cultural al AȘM
Doctor în studiul artelor, conferenţiar universitar
Anticamera:
Fax: