Condurache Dumitriana

Universitatea de Arte George Enescu, Iași
Asistent universitar, doctor
Anticamera:
Fax: