Mîndru Valeriu

Institutul Cercetări Juridice și Politice al Academiei de Știinţe a Moldovei
Conferenţiar cercetător, doctor în sociologie
Anticamera:
Fax: