Vardanean Aliona

Anticamera:
Fax:

Vardanean Aliona

TRADIŢIILE ŞTIINŢEI MUZICALE DE PESTE HOTARE ÎN CERCETAREA ARTEI PIANISTICE DIN REPUBLICA MOLDOVA

Vardanean Aliona

APORTUL CONCERTULUI №1 PENTRU PIAN ŞI ORCHESTRĂ SIMFONICĂ DE DAVID FEDOV PENTRU EVOLUŢIA CONCERTULUI PENTRU PIAN DIN REPUBLICA MOLDOVA

Vardanean Aliona

CONCERTUL PENTRU PIAN ŞI ORCHESTRĂ DE B. DUBOSARSCHI: STUDIUL PROBLEMEI DE TRANSFORMARE A PRINCIPIILOR ROMANTICE ÎN FORMA MUZICALĂ

Vardanean Aliona

RAPSODIA-CONCERT PENTRU PIAN ŞI ORCHESTRĂ DE GH. CIOBANU: CU PRIVIRE LA TRATAREA GENULUI

Vardanean Aliona

RAPSODIA-CONCERT PENTRU PIAN ŞI ORCHESTRĂ DE GHENADIE CIOBANU: PARTICULARITĂŢILE COMPOZIŢIEI ŞI DRAMATURGIEI

Vardanean Aliona

SPECIFICUL REALIZĂRII CONCEPŢIEI ARTISTICE ÎN CONCERTUL PENTRU PIAN ŞI ORCHESTRĂ DE L. ŞTIRBU

Vardanean Aliona

RAPSODIA-CONCERT PENTRU PIAN ŞI ORCHESTRĂ DE GH. CIOBANU: VIZIUNE ANALITICĂ INTERPRETATIVĂ

Vardanean Aliona

Particularităţile de gen şi de stil ale concertelor pentru pian şi ORCHEStRă de compozitorii din republica moldova la confluenţa secolelor xx -xxi

Vardanean Aliona

INFLUENȚA MUZICII DE CAMERĂ ASUPRA CONCERTULUI PENTRU PIAN ȘI ORCHESTRĂ ÎN CREAȚIA COMPOZITORILOR DIN REPUBLICA MOLDOVA

Vardanean Aliona

GENUL DE CONCERT PENTRU PIAN ŞI ORCHESTRĂ ÎN CREAŢIA COMPOZITORILOR DIN REPUBLICA MOLDOVA ŞI VALORIFICAREA LUI ŞTIINŢIFICĂ

Vardanean Aliona

UNELE TENDINŢE ALE DEZVOLTĂRII GENULUI DE CONCERT PENTRU PIAN ŞI ORCHESTRĂ ÎN CREAŢIA COMPOZITORILOR DIN REPUBLICA MOLDOVA