Pilipețchi Serghei

Doctorand
Anticamera:
Fax:

Țîbulko Oleg , Pilipețchi Serghei

PARTIDA LUI PHILIP DIN OPERA DON CARLOS DE G. VERDI ÎN CONTEXT INTERPRETATIV

Pilipețchi Serghei

BIOGRAFIA M. CEBOTARI REFLECTATĂ ÎN STUDIILE MONOGRAFICE

Pilipețchi Serghei

ARTA MARIEI CEBOTARI ÎN INTERPRETAREA CREAŢIILOR VOCALSIMFONICE ALE CLASICILOR VIENEZI

Pilipețchi Serghei

MARIA CEBOTARI ÎN OPERELE LUI M. I. GLINKA ȘI P. I. CEAIKOVSKI

Pilipețchi Serghei , Iuhno Olga

CREAȚII VOCAL-CAMERALE ALE COMPOZITORILOR DIN REPUBLICA MOLDOVA ÎN VERSIUNEA PENTRU TENOR (ÎN BAZA POEMULUI LIRIC DE V. ZAGORSCHI)

Pilipețchi Serghei

EROINELE OPERELOR FRANCEZE ÎN INTERPRETAREA MARIEI CEBOTARI

Pilipețchi Serghei

VIAȚA ȘI ARTA MARIEI CEBOTARI ÎN TIMPUL DICTATURII FASCISTE

Pilipețchi Serghei

MARIA CEBOTARI ÎN VIAŢA CULTURALĂ A DIASPOREI RUSE DIN BERLIN ŞI DRESDA (DIN CRONICA PRESEI EMIGRANŢILOR)

Pilipețchi Serghei

MARIA CEBOTARI LA FESTIVALURILE DIN SALZBURG

Pilipețchi Serghei

M. CEBOTARI — INTERPRETA PARTITURII PRINCIPALE DIN ULTIMA OPERĂ A LUI R. STRAUSS CAPRICCIO

Pilipețchi Serghei

CARACTERISTICA GENERALĂ A REPERTORIULUI ŞI A STILULUI INTERPRETATIV AL M. CEBOTARI

Pilipețchi Serghei

MEMORIA DESPRE MARIA CEBOTARI ÎN PATRIA SA

Pilipețchi Serghei

 M. CEBOTARI ȘI R. STRAUSS: CRONICA CONTACTELOR PROFESIONALE ȘI PERSONALE (1942–1949)

Pilipețchi Serghei

M. CEBOTARI ȘI R. STRAUSS: CRONICA CONTACTELOR PROFESIONALE ȘI PERSONALE (1931–1941)

Pilipețchi Serghei

CENTENARUL LUI LEONID BOXAN: MOMENTE DIN VIAŢĂ

Pilipețchi Serghei

DIN ISTORIA INTERPRETĂRII OPEREI LUI R. STRAUSS ARIADNA DE PE NAXOS