Melnic Victoria

Anticamera:
Fax:

Melnic Victoria , Andrieş Vladimir

ANALIZA INTERPRETATIVĂ: ÎNCERCARE DE DEFINIŢIE

Melnic Victoria , Serbinov Maria

VIZIUNI ANALITICO-INTERPRETATIVE ASUPRA SONATEI PENTRU FLAUT ȘI PIAN DE VLADIMIR CIOLAC

Melnic Victoria

ANALIZA MUZICALĂ: METODĂ, PRACTICĂ, CONCEPT

Melnic Victoria , Coşciug Svetlana

SUITA ÎN STIL POPULAR PENTRU CVARTETUL DE COARDE DE V. VERHOLA : PARTICULARITĂȚI TEMATICE ȘI COMPOZIȚIONALE

Melnic Victoria , Pînzaru Natalia

PROCEDEE ȘI TEHNICI POLIFONICE ÎN SONATA PENTRU FLAUT ȘI PIAN DE SERAFIM BUZILĂ

Melnic Victoria , Coşciug Svetlana

FORMĂ ŞI STIL ÎN SONATA PENTRU VIOARĂ ŞI PIAN DE E. ELGAR

Melnic Victoria

SISTEMUL FORMELOR MUZICALE ÎN TRATATUL DESPRE ÎNALTA COMPOZIȚIE MUZICALĂ A LUI A. REICHA

Melnic Victoria , Pînzaru Natalia

SONATA PENTRU VIOARĂ ȘI PIAN DE SERAFIM BUZILĂ: UN EXEMPLU DE INVENTIVITATE COMPONISTICĂ ŞI UN OMAGIU ADUS MARELUI GEORGE ENESCU

Melnic Victoria

COMPOZITORUL ROMÂN VIOREL MUNTEANU: SCHIŢĂ DE PORTRET

Melnic Victoria , Coşciug Svetlana

TRATAREA CICLULUI ŞI FORMEI DE SONATĂ ÎN CVARTETUL DE COARDE OP.83 DE E. ELGAR

Melnic Victoria

LUIGI CHERUBINI – UN MAESTRU AL CONTRAPUNCTULU I

Melnic Victoria , Paraschiv Cristina

TRIO PENTRU VIOARĂ, CONTRABAS ŞI PIAN DE GHENADIE CIOBANU: PROIECŢIE MUZICALĂ A UNOR IMAGINI BIBLICE

Melnic Victoria

TEORIA CONTRAPUNCTULUI ÎN TRATATUL DESPRE ÎNALTA COMPOZIȚIE MUZICALĂ A LUI ANTONIN REICHA

Melnic Victoria

КОНГЛОМЕРАТ АКТИВНОСТИ, ПОЗИТИВА И ПРОФЕССИОНАЛИЗМА

Melnic Victoria , Chiciuc Natalia

PRINCIPII COMPOZIŢIONALE ÎN SONATA PENTRU VIOARĂ ŞI PIAN NR.2 DE GHEORGHE NEAGA

Melnic Victoria , Chiciuc Natalia

PERPETUAREA TRADIŢIILOR ÎN SONATA PENTRU VIOARĂ ŞI PIAN Nr. 1 DE GHEORGHE NEAGA

Melnic Victoria

ÎMBOGĂŢIREA VERTICALEI ARMONICE ŞI EMANCIPAREA DISONANŢEI ÎN CREAŢIA TÂRZIE A LUI F. LISZT

Melnic Victoria , Chiciuc Natalia

TRADIŢII ŞI INOVAŢII ÎN SONATA PENTRU PIAN DE GHEORGHE NEAGA

Melnic Victoria

ANTONIN REICHA — UN SPIRIT INOVATOR PAN-EUROPEAN

Melnic Victoria

TEORIA FUGII ÎN TRATATUL DESPRE ÎNALTA COMPOZIŢIE MUZICALĂ A LUI ANTONIN REICHA

Melnic Victoria , Chiciuc Natalia

VECHI ŞI NOU ÎN SONATELE PENTRU VIOARĂ ŞI PIAN DE GHEORGHE NEAGA: REPERE COMPARATIVE

Cârstea Sergiu , Melnic Victoria

CAPRICCIO PENTRU TROMPETĂ ŞI PIAN DE BORIS DUBOSARSCHI — O MOSTRĂ DE NEOFOLCLORISM ÎN CREAȚIA COMPONISTICĂ AUTOHTONĂ