Comendant Tatiana

Anticamera:
Fax:

Comendant Tatiana , Curchi Veronica

EVOLUŢIA TERMINOLOGICĂ A FENOMENULUI DE COMUNICARE

Ciobanu Liliana , Comendant Tatiana

PRECURSORII ISTORICI AI TEATRULUI DE OPERĂ

Badicu Iurie , Comendant Tatiana

TEORII DESPRE INDUSTRIA MUZICALĂ: ANALIZA ABORDĂRILOR SOCIO-CULTUROLOGICE

Comendant Tatiana , Mitriuc Ana

IDENTITATE CULTURALĂ: DELIMITĂRI CONCEPTUALE

Comendant Tatiana

TEMATICA NAŢIONALĂ – ATRIBUT FIRESC ÎN ARTA GRAVURII

Comendant Tatiana

CULTUROLOGIE VERSUS STUDIUL ARTELOR: ASPECTE DE CUNOAȘTERE ȘTIINȚIFICĂ

Iudina Ecaterina , Comendant Tatiana

PEDAGOGUL CONTEMPORAN – ÎN APRECIEREA STUDENȚILOR DE LA INSTITUȚIA SUPERIOARĂ DE ÎNVĂȚĂMÂNT ARTISTIC

Crăciun Claudia , Comendant Tatiana

CHESTIONAREA STUDENȚILOR: CONSTATĂRI, SUGESTII, RECOMANDĂRI

Zamcovaia Galina , Comendant Tatiana

PARADIGMA COMPETITIVĂ A CUNOAŞTERII

Ţurcanu Valeriu , Comendant Tatiana

DREPTURILE OMULUI DE CREAŢIE

Comendant Tatiana , Iudina Ecaterina

ESENŢA CULTURII PENTRU TINERET

Caraman Iurie , Comendant Tatiana

DIVERSITATEA CULTURII IN CONTEXTUL SCHIMBĂRILOR SOCIALE

Iudina Ecaterina , Comendant Tatiana

CERCETAREA SPAȚIAL-TEMPORALĂ CA OBIECT AL ARTEI PICTURALE (în baza lucrărilor artiștilor plastici contemporani Valeriu și Ion Jabinschi din Republica Moldova)

Comendant Tatiana , Caraman Iurie

RELAȚIILE INTERETNICE ÎN CONTEXTUL SOCIOCULTURAL DIN REPUBLICA MOLDOVA

Iudina Ecaterina , Comendant Tatiana

EPATAREA ŞI PARTICULARITĂŢILE EI CA FENOMEN ESTETIC ÎN ARTĂ

Comendant Tatiana

RAPORTUL CULTURĂ – ȘTIINȚĂ: FACTORI DE EDUCAȚIE PENTRU TINERET

Iudina Ecaterina , Comendant Tatiana

EDUCAŢIA ARTISTICĂ — VERIGĂ SEMNIFICATIVĂ ÎN INSTITUŢIA DE ÎNVĂ ŢĂMÂNT ARTISTIC SUPERIOR

Comendant Tatiana , Iudina Ecaterina

ROLUL INTERDISCIPLINARITĂŢII ÎN DESĂVÂRŞIREA PREGĂTIRII ABSOLVENTULUI INSTITUŢIEI SUPERIOARE DE ÎNVĂŢĂMÂNT ARTISTIC

Comendant Tatiana , Zamcovaia Galina

CREATIVITATEA ÎN PERCEPEREA ESTETICĂ A OPERELOR DE ARTĂ

Comendant Tatiana

RAPORTUL CADRU DIDACTIC—STUDENT ŞI IMPACTUL COMPETENŢELOR PEDAGOGICE ASUPRA CONŢINUTURILOR PROFESIONALE

Comendant Tatiana

PERSONALITATEA CADRULUI DIDACTIC -CONDIŢIE FUNDAMENTALĂ ÎN PROCESUL INSTRUCTIV-EDUCATIV UNIVERSITAR

Comendant Tatiana , Iudina Ecaterina

CATEGORIA „CASĂ" ÎN SPAŢIUL ANTROPOLOGIC AL CULTURII

Comendant Tatiana

VLADIMIR AXIONOV — PERSONALITATE DE VAZĂ A CULTURII NAŢIONALE