Cocearova Galina

Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Profesor universitar, doctor în studiul artelor
Anticamera:
Fax:

Cocearova Galina

DMITRI CHIȚENCO. DOUĂ PIESE PENTRU ORCHESTRA CU COARDE DIN ULTIMII ANI: POETICA TEMATICII „MUZICA ZILEI ȘI NOPȚII”

Cocearova Galina

REVELAŢIE DE VLADIMIR CIOLAC: REFLECTAREA TEMATICII SACRALE PRIN MIJLOACELE NEO-ARHAICII

Cocearova Galina

CULEGEREA CORURI DE CONSTANTIN RUSNAC: STRUCTURA ŞI SPECIFICUL DE GEN ALE UNOR MINIATURI

Cocearova Galina

PROBLEMA COMPOZITOR ŞI FOLCLOR: FACTORII CONSTRUCTIVI AI STILULUI

Cocearova Galina

Creaţia Zlatei Tcaci din ultimii ani (2000—2005)

Cocearova Galina

CICLURILE VOCALE ALE ZLATEI TKACI DIN ULTIMII ANI PE VERSURI DE AGNESA ROŞCA (I): DESPRE PROBLEMA HIPERTEXTULUI ÎN CREAŢIA COMPOZITORULUI

Cocearova Galina

CICLURILE VOCALE ALE ZLATEI TKACI DIN ULTIMII ANI PE VERSURI DE AGNESA ROŞCA (II):HIPERTEXTUL ŞI IDIOLECTUL ÎN CREAŢIA VOCALĂ A COMPOZITOAREI 

Zapeska Klimentina , Cocearova Galina

IN IMO PECTORE DE DMITRII CHIŢENCO: INTERACŢIUNEA COMPONENTELOR AUDIO ŞI VIZUALE

Cocearova Galina

„APROPIEREA DE BACH…”: FANTEZIA CROMATICĂ DE J.S.BACH ÎN CONTEXTUL STILISTIC AL EPOCII BAROCE

Cocearova Galina

CUVÂNTUL NOU DESPRE CREAŢIA COMPOZITORILOR DIN REPUBLICA MOLDOVA

Cocearova Galina

A. TIMOFEEV – Z. TKACI: DIALOGUL ÎN GENUL SONATEI PENTRU PIAN

Cocearova Galina

QUATRE TABLEAUX POUR ORCHESTRE À CORDES DE BORIS DUBOSARSCHI:EKFRASIS MUZICAL SAU UN MESAJ ARTISTIC INDIVIDUAL

Cocearova Galina

TENEBRE — ULTIMA CREAŢIE SIMFONICĂ A ZLATEI TKACI: CONCEPTUL IDEATIC ŞI DE GEN ÎN VIZIUNEA COMPOZITOAREI

Cocearova Galina

CICLURILE VOCALE ALE ZLATEI TKACI PE VERSURI DE AGNESA ROŞCA: COMPLEXUL DE IMAGINI ŞI METODELE REALIZĂRII CONCEPŢIEI DE AUTOR

Cocearova Galina

SONATA PENTRU VIOARĂ ŞI PIAN A-DUR DE CẺSAR FRANCK: GENEZA TEMATISMULUI ŞI METODELE INTEGRĂRII CICLULUI

Cocearova Galina

POLILINGVISMUL BAZEI LITERARE ÎN OPERELE ŞI ÎN CREAŢIILE VOCALE DE CAMERĂ ALE ZLATEI TKACI

Cocearova Galina

DMITRI CHIŢENCO: CĂUTĂRI ÎN DOMENIUL CREAŢIEI OPUSURILOR AUDIOVIZUALE ŞI FACTORII ÎNNOIRII STRUCTURII TEXTULUI ARTISTIC

Cocearova Galina

CONCERTUL PENTRU ORGĂ DE DMITRI CHIŢENCO: PARTICULARITĂŢILE VERSIUNII MULTIMEDIA

Cocearova Galina

PAGINI UITATE DIN CREAŢIA LUI ION MACOVEI

Cocearova Galina

CONCERTUL PENTRU ORGĂ DE DMITRI CHIŢENCO: PRIVIREA AUTORULUI DIN CONTEMPORANEITATE SPRE TRECUTUL CULTURII UNIVERSALE

Cocearova Galina

GENUL DE SIMFONIE ÎN CREAŢIA COMPOZITORULUI VICTOR SIMONOV

Cocearova Galina

V. AXIONOV: INVESTIGAŢIA ISTORICĂ A ESENŢEI MUZICII

Cocearova Galina

LUTTUOSO DE VLADIMIR CIOLAC: CONCEPTUL NEOROMANTIC AL MUZICII FUNEBRE