Barbanoi Hristina

Lector universitar, doctorandă
Anticamera:
Fax:

Barbanoi Hristina

CORUL DE PREOTESE AL EPISCOPIEI DE UNGHENI ȘI NISPORENI – UN COLECTIV INEDIT ÎN PEISAJUL ARTEI CORALE AUTOHTONE

Paraschiv Cristina , Barbanoi Hristina

TENDINŢE NEOCLASICE ŞI POLISTILISTICE ÎN LUCRAREA BACH FOR ALL TIMES DE GHEORGHE NEAGA

Barbanoi Hristina

ABORDAREA SURSELOR PSALTICE ÎN IMNELE SF. LITURGHII DE MIHAIL BEREZOVSCHI (ÎN BAZA CÂNTĂRII TATĂL NOSTRU)

Barbanoi Hristina

ABORDAREA SURSELOR PSALTICE ÎN IMNELE SF. LITURGHII DE M. BEREZOVSCHI (ÎN BAZA ANTIFONULUI II)

Barbanoi Hristina

VALORIFICAREA MELODIEI PSALTICE ORIGINALE ÎN RUGĂCIUNEA LITURGICĂ DOAMNE STRIGAT-AM ÎN GLASUL AL 6-LEA DIN IMNELE VECERNIEI ŞI UTRENIEI DE MIHAIL BEREZOVSCHI

Barbanoi Hristina

ABORDAREA SURSELOR PSALTICE ÎN IMNELE SF. LITURGHII DE M. BEREZOVSCHI (ÎN BAZA IMNULUI CUVINE-SE CU ADEVĂRAT)

Paraschiv Cristina , Barbanoi Hristina

BACH FOR ALL TIMES DE GHEORGHE NEAGA — PARTICULARITĂŢI COMPONISTICE ŞI DE GEN 

Barbanoi Hristina

TROPARUL PASCAL HRISTOS A ÎNVIAT DIN CICLUL IMNELE SF. LITURGHII DE M. BEREZOVSCHI PRIN PRISMA ABORDĂRII SURSELOR PSALTICE

Barbanoi Hristina

Rugăciunile LA RÂUL VAVILONULUI şi UŞILE POCĂINŢEI din ciclul IMNELE VECERNIEI ŞI UTRENIEI de M.BeReZOVSCHI - exemple de abordarE a creaţiilor altor compozitori

Barbanoi Hristina

MUZICA RELIGIOASĂ BASARABEANĂ DE TRADIŢIE BIZANTINĂ REFLECTATĂ ÎN MUZICOLOGIA AUTOHTONĂ

Barbanoi Hristina

CREAȚIILE ORIGINALE DE AUTOR — IMNELE HERUVICE DIN CICLUL LITURGIC IMNELE SFINTEI LITURGHII DE MIHAIL BEREZOVSCHI — PARTICULARITĂȚI COMPONISTICE ȘI DE DRAMATURGIE  

Barbanoi Hristina

ACTIVITATEA LUI MIHAIL BEREZOVSCHI REFLECTATĂ ÎN DOCUMENTELE ARHIVEI NAŢIONALE DIN PERIOADA BASARABIEI ŢARISTE

Barbanoi Hristina

ACTIVITATEA LUI MIHAIL BEREZOVSCHI REFLECTATĂ ÎN DOCUMENTELE ARHIVEI NAŢIONALE DIN PERIOADA ROMÂNIEI MARI (II)