Slabari Nicolae

Lector universitar, doctor în studiul artelor
Anticamera:
Fax:

Slabari Nicolae

LABORATORUL DE FOLCLOR AL ACADEMIEI DE MUZICĂ, TEATRU ȘI ARTE PLASTICE: REALIZĂRI ȘI PERSPECTIVE ȘTIINŢIFICO-DIDACTICE

Slabari Nicolae

ACORDEONUL CA INSTRUMENT MUZICAL ÎN CONTEXTUL ARTEI INTERPRETATIVE TRADIȚIONALE DIN REPUBLICA MOLDOVA ÎN SEC. XX–XXI

Slabari Nicolae

VIŢA DE LĂUTARI ŞTEFĂNEŢ LA CONFLUIENŢA TRADIŢIONALULUI ŞI MODERNULUI

Slabari Nicolae , Cotos Mihai

ORNAMENTICA ÎN REPERTORIUL TRADIŢIONAL AL LĂUTARULUI A. BIDIREL ÎN CONTEXTUL PROBLEMELOR STILISTICE ŞI INTERPRETATIVE ÎN FOLCLORUL ROMÂNESC DIN SEC . XXI

Slabari Nicolae

LĂUTARI VIOLONIŞTI DIN ZONA DE NORD A MOLDOVEI ÎN ARHIVA DE FOLCLOR A ACADEMIEI DE MUZICĂ, TEATRU ŞI ARTE PLASTICE

Slabari Nicolae

ASPECTE ISTORICE REFERITOARE LA APARIŢIA, EVOLUŢIA ŞI VARIETĂŢILE VIOLINEI ÎN MUZICA TRADIŢIONALĂ ROMÂNEASCĂ

Slabari Nicolae

ORCHESTRA CIOCÂRLIA DE LA EDINEŢ — EXPONENT AL TRADIŢIEI LĂUTĂREŞTI ÎN ZONA DE NORD A MOLDOVEI

Slabari Nicolae

Aspecte ale structurii ritmice în melodiile de joc pentru vioară din zona de Nord a Republicii Moldova

Slabari Nicolae , Cotos Mihai

PARTICULARITĂȚI STILISTICE ŞI INTERPRETATIVE ÎN REPERTORIUL FOLCLORIC AL LĂUTARULUI VIOLONIST ALEXANDRU BIDIREL

Slabari Nicolae

PARTICULARITĂŢI MORFOLOGICE ALE MUZICII DE ASCULTARE ÎN REPERTORIUL LĂUTARILOR VIOLONIŞTI DIN ZONA DE NORD A REPUBLICII MOLDOVA

Slabari Nicolae , Cotos Mihai

O PRIVIRE DE ANSAMBLU ASUPRA REPERTORIULUI FOLCLORIC PENTRU VIOARĂ A LĂUTARULUI BUCOVINEAN A. BIDIREL