Sambriș Elena

Преподаватель, кандидат искусствоведения
Anticamera:
Fax:

Sambriș Elena

PRINCIPIUL HOLISMULUI ŞI METODA DE TRADUCŢIE ÎN ÎNŢELEGEREA DRAMATURGIEI MUZICALE ŞI COREGRAFICE

Sambriș Elena

CONCERTELE LUI OLEG NEGRUȚA CA REFLECTARE A DIALOGULUI STILURILOR DIN DIFERITE EPOCI (ÎN BAZA CONCERTO GROSSO ȘI A CONCERTULUI PENTRU VIBRAFON/MARIMBA CU ORCHESTRĂ)

Sambriș Elena , Putina Anastasia

CODUL ENESCU DE GH. CIOBANU: CARACTERISTICILE ORGANIZAŢIEI MODAL-ARMONICE ȘI FACTURALE

Sambriș Elena

PARTICULARITĂȚI ALE TIMBRULUI ȘI TEXTURII ÎN LUCRAREA MUSICA CONCERTATA PENTRU ORCHESTRĂ SIMFONICĂ DE S. PÎSLARI

Sambriș Elena , Putina Anastasia

GLANCE BEHIND THE CURTAIN/GLANCE FOR THE CURTAIN DE GH. CIOBANU: PARTICULARITĂȚILE ORGANIZĂRII MACRO-TEMATICE (ÎN BAZA PRIMEI PĂRȚI)

Sambriș Elena

MUZICA CONCERTANTĂ DE S. PÎSLARI — MODEL AL CĂUTĂRILOR ARTISTICE ALE UNUI TÂNĂR COMPOZITOR

Sambriș Elena

GRADELE DE ÎNRUDIRE ALE TONALITĂŢILOR LA CURSUL DE ARMONIE: ASPECTELE CONTEMPORANE ALE PROBLEMEI

Sambriș Elena

TRADIŢIILE NAŢIONALE ÎN GENUL CONCERTULUI INSTRUMENTAL (DIN CREAŢIILE COMPOZITORULUI OLEG NEGRUŢA)

Sambriș Elena

UNELE ASPECTE DE GEN ŞI STIL ALE CONCERTULUI-RAPSODIE PENTRU PIAN ŞI ORCHESTRĂ DE V. ROTARU

Sambriș Elena

LAMENTO LUI IEREMIA DE D. KITSENKO: CĂILE DE ÎNNOIRE A CANOANELOR DE GEN

Sambriș Elena

GENUL CONCERTULUI DE CAMERĂ ÎN CREAŢIA LUI OLEG PALYMSKI: PARTICULARITĂŢILE DE DRAMATURGIE ŞI DE STIL

Sambriș Elena

SPECIFICUL LIMBAJULUI MUZICAL ŞI A DRAMATURGIEI ÎN STABAT MATER LUI V. CIOLAC