Ţircunova Svetlana

Anticamera:
Fax:

Ţircunova Svetlana

PERIOADA ÎN TEORIA FORMELOR MUZICALE

Conunova Elena , Ţircunova Svetlana

ELEMENTELE DE BAZĂ ALE LIMBAJULUI MUZICAL ÎN CICLUL VOCAL A NOUA LUNĂ ÎN CER DE GHENADIE CIOBANU

Conunova Elena , Ţircunova Svetlana

PARTICULARITĂŢILE COMPOZIŢIONAL-DRAMATURGICE ALE CICLULUI VOCAL A NOUA LUNĂ ÎN CER DE GHENADIE CIOBANU

Cabacov Dmitri , Ţircunova Svetlana

CARACTERISTICA GENERALĂ ȘI TRĂSĂTURILE STILISTICE ALE CREAȚIEI PENTRU PIAN A SNEJANEI PÎSLARI

Ţircunova Svetlana

PREMIZELE ACUSTICO-PSIHOLOGICE ALE SEMANTICII REGISTRELOR MUZICALE

Ţircunova Svetlana , Cabacov Dmitri

DIALOG INSTRUMENTAL ÎN LUCRAREA INCANTATION PENTRU SAXOFON TENOR (SAU CLARINET BAS) ŞI PIAN DE S. PÂSLARI

Cozlova Nadejda , Ţircunova Svetlana

PROBLEMELE METODICE DE PREDARE A DISCIPLINEI ANSAMBLU DE CAMERĂ (ÎN BAZA EXEMPLELOR DIN CREAŢII ALE COMPOZITORILOR DIN REPUBLICA MOLDOVA)

Ţircunova Svetlana

FORMA MUZICALĂ ÎN CREAŢIILE PENTRU VIOARĂ ŞI PIAN ALE COMPOZITORILOR DIN REPUBLICA MOLDOVA

Ţircunova Svetlana

PROBLEME ȘI PERSPECTIVE ÎN STUDIEREA MUZICII NAȚIONALE DIN ANII 1920 – 1930

Ţircunova Svetlana

APORTUL ACTIVITĂȚII ARTISTICE A LUI CONSTANTIN ROMANOV ÎN DEZVOLTAREA CULTURII MUZICALE BASARABENE (ANII ‘20 AI SECOLULUI XX)

Ţircunova Svetlana

DESPRE COMPOZIŢIA ŞI UNELE PRINCIPII DE ORGANIZARE A FORMEI ÎN MAGNIFICATUL DE V. CIOLAC

Ţircunova Svetlana , Cozlova Nadejda

TRIO A-DUR PENTRU PIAN, VIOARĂ ŞI VIOLONCEL DE CONSTANTIN ROMANOV:  PARTICULARITĂŢI COMPOZIŢIONAL-DRAMATURGICE ŞI DE LIMBAJ MUZICAL

Cozlova Nadejda , Ţircunova Svetlana

PARTICULARITĂŢILE COMPOZIŢIONAL-DRAMATURGICEŞI DE INTERPRETARE ARTISTICĂ ÎN PIESA OGLAN PENTRU VIOARĂ, VIOLONCEL ŞI PIAN DE D. GAGAUZ

Mamalâga Marina , Ţircunova Svetlana

PARTICULARITĂŢILE COMPOZIŢIONAL-DRAMATURGICE ALE LUCRĂRII DIES IRAE PENTRU DOUĂ PIANE DE VLADIMIR BELEAEV

Cozlova Nadejda , Ţircunova Svetlana

ТРИО ДЛЯ КЛАРНЕТА, ВИОЛОНЧЕЛИ И ФОРТЕПИАНО Б. ДУБОССАРСКОГО: ОСОБЕННОСТИ КОМПОЗИЦИИ, ДРАМАТУРГИИ И ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЙ ТРАКТОВКИ

Cozlova Nadejda , Ţircunova Svetlana

DIN ISTORIA CURSULUI UNIVERSITAR ANSAMBLU CAMERAL LA ACADEMIA DE MUZICĂ, TEATRU ŞI ARTE PLASTICE DIN REPUBLICA MOLDOVA

Ţircunova Svetlana , Axionova Nadejda

MATERIALE ŞI DOCUMENTE DIN ARHIVA PARTICULARĂ A LIDIEI ALEXANDRU AXIONOVA

Ţircunova Svetlana , Pereteatco Alina

CONCERTELE PENTRU PIAN ŞI ORCHESTRĂ DE CONSTANTIN ROMANOV: CARACTERISTICA GENERALĂ, SPECIFICUL TEMATISMULUI, COMPOZIŢIEI ŞI DRAMATURGIEI

Mamalâga Marina , Ţircunova Svetlana

PARTICULARITĂŢILE COMPOZIŢIONAL-DRAMATURGICE ALE CREAŢIEI PENTRU DOUĂ PIANE PUBLICULUI FILARMONIC CHIŞINĂUIAN DE GHENADIE CIOBANU (PARTEA II)

Ţircunova Svetlana , Burunova Anastasia

PARTICULARITĂŢILE FORMEI MUZICALE ÎN SONATA C-MOLL PENTRU VIOARĂ ŞI PIAN DE CONSTANTIN ROMANOV

Conunova Elena , Ţircunova Svetlana

DESPRE BAZA POETICĂ A CICLULUI VOCAL A NOUA LUNĂ ÎN CER DE GHENADIE CIOBANU

Cabacov Dmitri , Ţircunova Svetlana

PARTICULARITĂŢILE LIMBAJULUI MUZICAL, COMPOZIŢIEI ȘI DRAMATURGIEI ÎN CREAȚIA LES CANTILÈNES PENTRU PIAN DE S. PÎSLARI

Ţircunova Svetlana

ROLUL MUZICOLOGULUI NADEJDA NIKOLAEVA ŞI AL ŞCOLII SALE ÎN FORMAREA CALITĂŢILOR PROFESIONALE ALE LUI VLADIMIR AXIONOV

Ţircunova Svetlana , Corjinscaia Iulia

ZECE IMAGINAŢII MUZICALE PENTRU PIAN DE VLADIMIR ROTARU CA UN EXEMPLU DE ALBUM PENTRU COPII ÎN MUZICA AUTOHTONĂ