Chiciuc Natalia

Lector universitar, doctorandă
Anticamera:
Fax:

Chiciuc Natalia

VALORIFICAREA ELEMENTULUI FOLCLORIC ÎN SUITELE COMPOZITORULUI GHEORGHE NEAGA

Chiciuc Natalia

PRINCIPII COMPOZIȚIONALE ÎN TRIO-URILE LUI GHEORGHE NEAGA

Chiciuc Natalia

ELEMENTE DE COMPOZIŢIE ŞI DRAMATURGIE ÎN SUITA PENTRU CVARTET DE COARDE DE GHEORGHE NEAGA

Chiciuc Natalia

PROBLEMA FORMEI ÎN CVARTETUL NR. 3 PENTRU INSTRUMENTE CU COARDE DE GHEORGHE NEAGA

Chiciuc Natalia

DESCÂNTECE DE IGOR IACHIMCIUC: PROCEDEE COMPONISTICE

Melnic Victoria , Chiciuc Natalia

PRINCIPII COMPOZIŢIONALE ÎN SONATA PENTRU VIOARĂ ŞI PIAN NR.2 DE GHEORGHE NEAGA

Melnic Victoria , Chiciuc Natalia

PERPETUAREA TRADIŢIILOR ÎN SONATA PENTRU VIOARĂ ŞI PIAN Nr. 1 DE GHEORGHE NEAGA

Chiciuc Natalia , Muşat Serghei

CELE TREI CONCERTE PENTRU CLARINET ŞI ORCHESTRĂ DE COARDE ALE COMPOZITORULUI OLEG NEGRUŢA

Melnic Victoria , Chiciuc Natalia

TRADIŢII ŞI INOVAŢII ÎN SONATA PENTRU PIAN DE GHEORGHE NEAGA

Chiciuc Natalia

ACTIVITATEA INTERPRETATIVĂ A COMPOZITORULUI GHEORGHE NEAGA

Muşat Serghei , Chiciuc Natalia

CREAŢIILE PENTRU CLARINET ŞI ACOMPANIAMENT ÎN REPERTORIUL COMPONISTIC AL LUI OLEG NEGRUŢA

Melnic Victoria , Chiciuc Natalia

VECHI ŞI NOU ÎN SONATELE PENTRU VIOARĂ ŞI PIAN DE GHEORGHE NEAGA: REPERE COMPARATIVE

Chiciuc Natalia

CVARTETUL NR.1 PENTRU INSTRUMENTE CU COARDE DE GHEORGHE NEAGA ÎNTRE VECHI ȘI NOU

Chiciuc Natalia

VLADIMIR AXIONOV DESPRE REPERTORIUL COMPONISTIC AL LUI GHEORGHE NEAGA

Chiciuc Natalia

IPOSTAZE ALE TRATĂRII POLIFONICE ÎN MUZICA INSTRUMENTALĂ DE CAMERĂ A LUI GHEORGHE NEAGA

Chiciuc Natalia

MINIATURILE INSTRUMENTALE ALE COMPOZITORULUI GHEORGHE NEAGA: ÎNTRE VECHI ȘI NOU