Ciobanu-Suhomlin Irina

Anticamera:
Fax:

Ciobanu-Suhomlin Irina

INTERFERENȚE DE GENURI ÎN POEMUL ELEGIAC DIN CICLUL VOCAL-SIMFONIC PENTRU BARITON ȘI ORCHESTRĂ APRÈS UNE LECTURE DE GHENADIE CIOBANU

Ciobanu-Suhomlin Irina

CONCEPTUL MUZICAL-DRAMATURGIC ȘI SEMANTIC AL POEMULUI ELEGIAC DE GHENADIE CIOBANU

Nevzorova Valentina , Ciobanu-Suhomlin Irina

LITURGHIILE DE D. HRISTOV ŞI M. BEREZOVSCHI: ANALIZA COMPARATIVĂ

Ciobanu-Suhomlin Irina

PROLEGOMENE LA METODOLOGIA CERCETĂRII MUZICII RELIGIOASE ÎN CREAŢIA COMPOZITORILOR DIN REPUBLICA MOLDOVA

Ciobanu-Suhomlin Irina

ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННОСТЬ И ТРУДОЛЮБИЕ, ПОМНОЖЕННЫЕ НА НЕУТОМИМУЮ ЭНЕРГИЮ, ПРИЗВАНИЕ И АРТИСТИЗМ

Ciobanu-Suhomlin Irina

INTERFERENŢE GENERICE ÎN OPERA ATEH DE GH. CIOBANU ŞI MANIFESTAREA LOR LA NIVELUL COMPOZIŢIONAL-ARHITECTONIC

Ciobanu-Suhomlin Irina

CONOTAŢIILE BIBLICE ÎN CÂNTĂRI UITATE DE GH. CIOBANU CA MANIFESTARE A POZIŢIEI AUTORULUI DE „INOVAŢIE TRADIŢIONALISTĂ”

Ciobanu-Suhomlin Irina

CÂNTĂRI UITATE: ÎNCHINARE MUZICALĂ LUI DOSOFTEI DE GHENADIE CIOBANU: CONCEPŢIE COMPOZIŢIONALĂ

Ciobanu-Suhomlin Irina

RITUALUL INSTRUMENTAL ÎN OPERA ATEH DE GH. CIOBANU

Ciobanu-Suhomlin Irina

TERMINOLOGIA MUZICALĂ A GRAMATICILOR ROMÂNEŞTI de tradiţie bizantină (În baza propediei din colecţia nou-nemţeană , ANRM, f.2119, inv .3, d.34, ff .2-4v)

Ciobanu-Suhomlin Irina

CONCEPŢIA MUZICAL-DRAMATURGICĂ A MONOOPEREI ATEH DE GH. CIOBANU ÎN CORELARE CU SURSA LITERARĂ

Balaban Larisa , Ciobanu-Suhomlin Irina

UN MONUMENT UNIC AL ARTEI MUZICALE DIN BASARABIA: LITURGHIA SF.IOAN GURĂ DE AUR DE V. BULÂCEV (CONSIDERAȚII PRELIMINARE)

Ciobanu-Suhomlin Irina

TRATAREA MUZICALĂ A SURSEI POETICE ÎN POEM RAP DIN CICLUL VOCAL-SIMFONIC PENTRU BARITON ȘI ORCHESTRĂ APRÈS UNE LECTURE DE GH. CIOBANU

Ciobanu-Suhomlin Irina

CU PRIVIRE LA TRATAREA SURSEI POETICE ÎN CICLUL VOCAL-SIMFONIC PENTRU BARITON ŞI ORCHESTRĂ APRÈS UNE LECTURE DE GHENADIE CIOBANU