Gupalova Elena

Anticamera:
Fax:

Gupalova Elena

CREAŢIILE PENTRU PIAN PUBLICATE DE O. NEGRUŢA ÎN PROCESUL PEDAGOGIC DIN REPUBLICA MOLDOVA

Gupalova Elena

PATRIMONIUL PIANISTIC AL ZLATEI TCACI ÎN CULEGERILE PENTRU PIAN EDITATE ÎN REPUBLICA MOLDOVA

Gupalova Elena

SLUJIRE MUZICII: IRINA STOLEAR – TRĂSĂTURI ALE PORTRETULUI CREATIV

Gupalova Elena

Album de note pentru pian dedicat copiilor în creaţia compozitorilor moldoveni

Gupalova Elena

CULEGERI DE OPERE PENTRU PIAN ALE COMPO ZITORILOR DIN MOLDOVA ÎNREDACŢIA INTERPRETATIVĂ A PEDAGOGILOR-PIANIŞTI DIN REPUBLICA MOLDOVA

Gupalova Elena

UNELE ASPECTE ALE APLICĂRII REPERTORIULUI PIANISTIC NAŢION AL ÎN PRACTICA PEDAGOGICĂ ŞI CONCERTISTICĂ : ACTIVITATEA CABINETULUI INSTRUCTIV-METODIC PE LÂNGĂ MINISTERUL CULTURII AL R . MOLDOVA

Gupalova Elena

SISTEMATIZAREA REPERTORIULUI PIANISTIC CONTEMPORAN AL REPUBLICII MOLDOVA: PANORAMĂ GENERALĂ

Gupalova Elena

LUCRĂRILE PENTRU PIAN ALE COMPOZITORILOR MOLDOVENI ÎN PRACTIC A CONCERTISTICĂ MUZICALĂ

Gupalova Elena

ARTA INTERPRETATIVĂ ŞI PEDAGOGIA PIANISTICĂ ÎN BASARABIA (PÂNĂ ÎN ANII 40 AI SECOLULUI XX)

Gupalova Elena

FORMAREA REPERTORIULUI PIANISTIC NAŢIONAL ÎN REPUBLICA MOLDOVA ÎN A DOUA JUMĂTATE A SECOLULUI XX (ANII '40–'60 )

Gupalova Elena

CULEGERILE DE AUTOR DIN CREAŢIILE COMPOZITORILOR AUTOHTONI DE MAXIMĂ RĂSPÂNDIRE ÎN PRACTICA DIDACTICĂ DIN REPUBLICA MOLDOVA

Gupalova Elena

CULEGERI DE OPERE PENTRU PIAN ALE COMPOZITORILOR DIN MOLDOVA UTILIZATE CU PRECĂDERE ÎN PRACTICE DE INSTRUIRE

Gupalova Elena

FORMAREA REPERTORIULUI PIANISTIC NAŢIONAL ÎN REPUBLICA MOLDOVA ÎN A DOUA JUMĂTATE A SEC. XX – ÎNCEPUTUL SEC. XXI (ANII 1970–2013)

Gupalova Elena

CULEGERI DE MUZICĂ PENTRU PIAN DIN REPUBLICA MOLDOVA: CRESTOMAŢIA MUZICALĂ „PE ARIPI DE CÂNTEC“ ÎN REDACŢIA IRINEI STOLEAR

Gupalova Elena

CULEGERI DE MUZICĂ PENTRU PIAN DIN REPUBLICA MOLDOVA: CRESTOMATIA MUZICALĂ „RĂSAI, SOARE!“ ÎN REDACŢIA IRINEI STOLEAR

Gupalova Elena

PARTICULARITĂŢILE DE STIL ŞI DE GEN ALE LUCRĂRILOR DIN CULEGEREA DE NOTE PENTRU PIAN DISPOZIŢIE DE PRIMĂVARĂ DE O. NEGRUŢA

Gupalova Elena

LUCRĂRILE PENTRU PIAN ÎN CONTEXTUL CREAŢIEI COMPONISTICE DE OLEG NEGRUŢA