Balaban Larisa

Anticamera:
Fax:

Balaban Larisa , Bunea Diana

PROIECTUL ȘTIINȚIFIC INSTITUȚIONAL PATRIMONIUL MUZICAL DIN REPUBLICA MOLDOVA (FOLCLOR ŞI CREAŢIE COMPONISTICĂ): ACTUALIZARE, SISTEMATIZARE, DIGITALIZARE (2015–2019)

Balaban Larisa

CICLUL DE AUTOR IMNURILE SFINTEI LITURGHII A SFÂNTULUI IOAN GURĂ DE AUR PENTRU COR FEMININ LA 4 VOCI ÎN CREAȚIA COMPOZITORULUI ȘI DIRIJORULUI VLADIMIR CIOLAC

Balaban Larisa

IMNELE SFINTEI LITURGHII DE М. BEREZOVSCHI: PARTICULARITĂŢI DE GEN ŞI COMPOZIŢIE

Balaban Larisa , Ştefârţa Adelina

UNELE ASPECTE FORMATIV -PEDAGOGICE DE DEZVOLTARE A SENSIBILITĂŢI MUZICALE ÎN STUDIUL LUCRĂRILOR VOCALE ŞI CORALE ALE LUI F. CHOPIN

Balaban Larisa

LITURGHIA DE T. ZGUREANU: PARTICULARITĂŢI DE COMPOZIŢIE ŞI DRAMATURGIE

Balaban Larisa

MUZICA CORALĂ RELIGIOASĂ A COMPOZITORILOR DIN REPUBLICA MOLDOVA ÎN PRACTICA CONCERTISTICĂ A INTERPREŢILOR

Balaban Larisa

STABAT MATER DE VLADIMIR CIOLAC: PARTICULARITĂŢI COMPOZIŢIONALE ŞI DE GEN

Balaban Larisa

LITURGHIA Nr.1 DE S. BUZILĂ — MODEL DE TRATARE PERSONALIZATĂ A FORMEI CANONICE

Balaban Larisa

NICOLAI CIOLAC: SCHIŢE DE PORTRET DE CREAŢIE

Balaban Larisa

PRIVEGHERE DE VLADIMIR CIOLAC: PARTICULARITĂŢI COMPOZIŢIONALE ŞI DE GEN 

Balaban Larisa

CREAŢIILE MUZICALE ALE COMPOZITORILOR DIN REPUBLICA MOLDOVA ÎN BIBLIOTECA ORCHESTREI SIMFONICE A FILARMONICII NAŢIONALE S. LUNCHEVICI

Balaban Larisa , Ciobanu-Suhomlin Irina

UN MONUMENT UNIC AL ARTEI MUZICALE DIN BASARABIA: LITURGHIA SF.IOAN GURĂ DE AUR DE V. BULÂCEV (CONSIDERAȚII PRELIMINARE)

Scelcicova Margarita , Balaban Larisa

PERSONOGRAFIA CRONICARUL VIEŢII MUZICALE A MOLDOVEI: CONŢINUTUL ŞI STRUCTURA