Autorii

Bunea Diana

Anticamera:
Fax:

Mîrzac Sergiu , Bunea Diana

ABORDĂRI MODERNISTE ȘI TEHNICI INOVATIVE ÎN CREAȚIA DE PROFUNDIS PENTRU ACORDEON DE SOFIA GUBAIDULINA

Druţă Andrei , Bunea Diana

INOVAȚII ÎN ARTA CONTEMPORANĂ DE CONFECȚIONARE A NAIULUI: MEȘTERII ION ȘI IONUȚ PREDA

Tălămbuță Radu , Bunea Diana

CAPRICIUL MOLDOVENESC PENTRU VIOARĂ ȘI PIAN DE V. CIOLAC: ASPECTE MUZICAL-STRUCTURALE ȘI INTERPRETATIVE

Bunea Diana , Badrajan Svetlana

APARIȚII EDITORIALE: PRIMELE CINCI VOLUME ALE REGISTRELOR ARHIVEI DE FOLCLOR A ACADEMIEI DE MUZICĂ, TEATRU ȘI ARTE PLASTICE DIN CHIȘINĂU

Balaban Larisa , Bunea Diana

PROIECTUL ȘTIINȚIFIC INSTITUȚIONAL PATRIMONIUL MUZICAL DIN REPUBLICA MOLDOVA (FOLCLOR ŞI CREAŢIE COMPONISTICĂ): ACTUALIZARE, SISTEMATIZARE, DIGITALIZARE (2015–2019)

Bunea Diana

NOTE DE CURS LA RITUALURI POPULARE. COLINDATUL CU STEAUA: GENEZĂ SI FUNCŢIONALITATE

Bunea Diana

CONTRIBUŢII LA STUDIUL FENOMENULUI DE CREARE A MUZICII ÎN ARTA LĂUTĂREASCĂ

Bunea Diana

FOLCLORUL MUZICAL CA DISCIPLINĂ DIDACTICĂ ÎN SUA ȘI REPUBLICA MOLDOVA: ECOURI ALE UNEI CĂLĂTORII

Bunea Diana

TRECUT ŞI PREZENT ÎN MUZICA FORMAŢIEI THE OTHER EUROPEANS

Bunea Diana , Gîrbu Ecaterina

CULEGEREA MELODII POPULARE MOLDOVENEŞTI DE CAROL MICULI CA MODEL DE TRATARE A FOLCLORULUI LA ÎNCEPUTURILE COMPONISTICII MOLDOVENEŞTI

Bunea Diana

FOLCLORUL ÎN CONTEXTUL TENDINŢELOR ACTUALE ALE VIEŢII MUZICALE DIN REPUBLICA MOLDOVA

Bunea Diana

Alcătuirea scenariului după un obicei popular: între tradiţia populară şi didactică academică (note Metodice la riTualuri populare)