Badrajan Svetlana

Conferenţiar universitar, doctor în studiul artelor,
Anticamera:
Fax:

Badrajan Svetlana

REFLECȚII MUZICOLOGICE ASUPRA UNEI EXPOZIȚII DE CERAMICĂ

Badrajan Svetlana

LIMBAJUL IMPROVIZAŢIEI ÎN DOINĂ ȘI BALADĂ

Cazacu Oleg , Badrajan Svetlana

CU PRIVIRE LA PROBLEMATICA STUDIERII REPERTORIULUI PENTRU FANFARĂ

Văluță-Cioinac Diana , Badrajan Svetlana

ASPECTE ALE STUDIERII ROMANȚEI MONDENE ROMÂNEȘTI

Bunea Diana , Badrajan Svetlana

APARIȚII EDITORIALE: PRIMELE CINCI VOLUME ALE REGISTRELOR ARHIVEI DE FOLCLOR A ACADEMIEI DE MUZICĂ, TEATRU ȘI ARTE PLASTICE DIN CHIȘINĂU

Hanganu Dumitru , Badrajan Svetlana

LUCRĂRILE PENTRU TROMPETĂ ȘI PIAN ROMANŢĂ DE O. NEGRUŢA ȘI RONDO DE CONCERT DE A. LUXEMBURG: ABORDARE INTERPRETATIVĂ

Văluță-Cioinac Diana , Badrajan Svetlana

REPERE DIN ISTORIA ROMANŢEI DE CIRCULAȚIE FOLCLORICĂ

Badrajan Svetlana , Chiforișin Galina

CREAŢIA PENTRU ORCHESTRĂ DE CAMERĂ A LUI VALENTIN DONI: PARTICULARITĂȚI STRUCTURALE ȘI DE GEN

Badrajan Svetlana

CENTENAR GLEB CIAICOVSCHI-MEREŞANU: MEMORII

Badrajan Svetlana , Langa Mariana

TRATAREA COMPOZIȚIONALĂ A STUDIULUI SONOR Nr.5 SEMNE REFLECTATE PE CER DE GHENADIE CIOBANU

Bolboceanu Zinaida , Badrajan Svetlana

ASPECTE ALE CERCETĂRII FENOMENULUI DE INTERPRETARE A CREAȚIILOR VOCALE TRADIȚIONALE ÎN CONTEXT SCENIC CONTEMPORAN: COLINDA ȘI DOINA

Badrajan Svetlana , Rojnoveanu Angela

REFLECŢII PRIVIND PREDAREA TEMEI DOINA ÎN CADRUL CURSULUI ISTORIA ARTEI INTERPRETATIVE POPULARE VOCALE

Rojnoveanu Angela , Badrajan Svetlana

CREAŢIA DE OPERĂ A COMPOZITORULUI NICOLAE BRETAN

Badrajan Svetlana , Munteanu Natalia

CURSURILE DIDACTICE AXATE PE FOLCLOR MUZICAL ÎN CONTEXTUL LEGII PRIVIND PROTEJAREA PATRIMONIULUI CULTURAL IMATERIAL

Badrajan Svetlana

FILE DIN ISTORIA ETNOMUZICOLOGIEI NAŢIONALE ÎN PERIOADA POSTBELICĂ 

Badrajan Svetlana , Doroş Svetlana

MODELE ORNAMENTALE ÎN CÂNTECUL LIRIC PROPRIU-ZIS

Badrajan Svetlana , Tonu Elena

PARTICULARITĂŢI ALE STRUCTURII SONORE ÎN CÂNTECUL DE LEAGĂN

Badrajan Svetlana

PEISAJE MUZICALE ÎN VIAŢA CULTURALĂ A CHIŞINĂULUI LA ÎNCEPUT DESECOL XXI (PRELIMINARII LA STUDIU DE CAZ)

Badrajan Svetlana

SPAŢIUL ŞI TIMPUL SONOR PRIN PRISMA GÂNDIRII MUZICALE TRADIŢIONALE — VALOARE ȘI CONŢINUTURI

Badrajan Svetlana

O LECŢIE DE ISTORIA MUZICII UNIVERSALE DIN CURSUL LUI V. AXIONOV ÎN PROIECŢIE DIACRONICĂ: ACUM 30 ANI

Badrajan Svetlana

DOUĂ OBICEIURI SEMNIFICATIVE ÎN VIATA TINERILOR DIN COLECTIVITATEA RURALĂ CONTEMPORANĂ — PETRECEREA LA ARMATĂ ŞI JOCUL DE HRAM

Grib Vitalie , Badrajan Svetlana

REFLECŢII ASUPRA FENOMENULUI ORNAMENTAL ÎN REPERTORIUL LĂUTARILOR VIOLONIȘTI DIN SPAŢIUL FOLCLORIC AL MOL DOVEI ISTORICE

Busuioc Tatiana , Badrajan Svetlana

REFLECȚII ASUPRA TRATĂRII MUZICAL-SCENICE A CHIPULUI LIUBAȘEI ÎN OPERA MIREASA ȚARULUI DE N. RIMSKI-KORSAKOV